Worker

Hvem er vi? Velkommen til SALTOs verden

All forskning, design, utvikling og produksjon av SALTO Systems’ elektroniske adgangskontrollprodukter lar seg kun gjøre takket være våre medarbeideres kreativitet og målrettethet.

Vi drives av innovasjon og guides av våre innsikter i våre kunders behov. Vi leverer industriledende og fremtidsrettede elektroniske låssystemer, helt uten kabling og mekaniske nøkler. Siden 2001 har SALTO satt premisser i adgangskontrollens verden, hele tiden først foregrepet de hurtig endrede behov i det globale markedet. Vi setter standardene for sikkerhet, brukervennlighet og skalerbarhet.

SALTOs maskin- og programvare kan nettverksbaseres helt uten dyr kabling. Ikke desto mindre yter systemene sanntidskommunikasjon og umiddelbar kontroll. Dessuten er de integrerbare med kundens eksisterende systemer, noe som gir høynet brukervennlighet og tilgjengelighet for sluttbrukeren.

Inspirasjon, engasjement og lidenskap har ført SALTO å bli en av verdens fem beste produsenter av elektroniske adgangskontrollsystemer i litt mer enn 10 år.

SALTO Systems mener vi det er vårt ansvar å spille en ledende rolle i våre lokale omgivelsers sosiale utvikling, overalt hvor vi er i verden. Vi når våre mål ved å fokusere på sosiale programmer og sportsgrener hvor aktørene deler vårt ønske om å være til hjelp. Slik er vi sammen om å bygge byer og bygninger som er tilpasset til og tilgjengelig for alles bruk.

www.saltosystems.com

Wheelchair race

Vårt fokus. Styrket handikapidrett er styrket sosial integrasjon.

Styrke det samarbeid som finnes mellom handikappede og oss andre. Et ferskt eksempel fra www.free2move.org: en online SALTO Guide, som er en slags ‘Michelin Guide’ for alle de steder i verden som er 100% tilpasset handikappidrett. Dette kartet bare vokser og vokser.
Utgjøre et knutepunkt for deling av informasjon. Slik kan vi kontinuerlig dele alle gode forslag om de nødvendige tiltak for å sikre at de handikappede etterhvert blir 100% integrert i vår alle felles verden.
Samarbeide med alle relevante aktører, organisasjoner og foreninger for å bygge en fremtid som er åpen og tilgjengelig for oss alle.
Støtte eller delta i lokale organisasjoner og virksomheter som arbeider for å lette hverdagen for handikappede og for å styrke generell tilgjengelighet, utdannelse, arbeidsdeltakelse og helse.
Være et møtepunkt for alle som ønsker å dele deres interesser og idéer med andre.
Styrke den sosiale integrasjonen av handikappede i alle vanlige hverdagslige aktiviteter, samt RIVE ALLE BARRIERER.
Wheelchair race

Adgang. Break down barriers

Handikappede møter barrierer som de fleste av oss ikke en gang ser. Hver eneste dag de skal på jobb, studere eller gjøre noe i fritiden er det de samme frustrasjonene: er stedet eller området overhodet tilgjengelig? Er det tilpasset handikappede? Problemstillingene er sjelden uaktuelle: kontorer, fabrikker, biblioteker, kinoer, teatre, utstillinger, muséer, idrettshaller, m.m.! Mangler trapper og trinn, en rampe, er døren for smal, er badeværelset tilpasset? Ofte er resultatet at handikappede ikke tillates å nyte av de samme stedene som alle vi andre så naturlig gjør.

Wheelchair

Wheelchair

Senere tid har disse forholdene blitt bedre. Vårt samfunn har endelig begynt å inkludere våre ulike behov og forutsetninger, slik at vi alle kan møtes: funksjonsfriske, handikappede og eldre. Vi i SALTO bidrar blant annet med free2move.org.

Cycling

Tilpassede idrettsgrener. Vi ser potensiale i alle utfordringer

Handikappidrett tilrettelegger for at alle med enten utviklingshemminger eller -skader kan delta - og ikke bare være tilskuere. Dette har vært og er en uvurderlig hjelp for alle barn, for slik kan de overvinne sine fysiske eller kognitive utfordringer og realisere sine drømmer for livet. Slik mestring gir konkrete resultater, fellesskap og sterk selvtillit.

Gjennom vårt sosiale initiativ free2move.org ønsker vi å anerkjenne og styrke individets potensialer. Vi ganske enkelt mistror alle antagelser om at handikappede ikke kan føre svært innholdsrike liv. Vi søker derfor å gi inspirasjon og muligheter slik at handikappede kan være aktive innenfor alle sportsgrener.

  • Andrea Rothfuss
  • SALTO Bera-Bera
  • Martin Falch
  • Urko Egea
  • Ronald McDonald Centre Only Friends
  • Mikel Garmendia
  • Phill Hogg
  • Sydney Bito
  • Jade Mullin
  • SALTO / free2move.org ? DK Fiets Team:
Basketball team

SALTO Systems samarbeider med en rekke institusjoner og veldedighetsarbeid for gjensidig å styrkes og muliggjøre felles målsettinger.

free2move.org Rapport

Velkommen til free2move.orgs Free2move Rapport, et initiativ støttet av SALTO Systems for å bidra til å styrke tilgjengelighet generelt, tilpassede idrettsgrener, samt handikappedes helse og velvære. Vi ville sette stor pris på at du tok deg tid til å lese om vårt program og våre sosiale programmer.

Last ned SALTO CSR-rapporten