Vi lanserer snart!

På free2move.org jobber vi hardt for å ferdigstille sitt nye tilgjengelighetsguide dvs kommer til å opprette verdensomspennende idrett tilgjengelighet kartet for Paralympics.